Föredrag om Islam

Föredrag om Islam

Jonas Otterbäck är professor i islamoligi vid Lunds Universitet

Föredragets titel är : Vad är islam? Levd islam och texter.