Lucia och julens traditioner

Lucia och julens traditioner

Heagårdens museiintendent Bengt-Åke Bengtsson sjunger och berättar om Lucia och julens traditioner.

Lokal: Grönkullagatan 41

Samarrangemang med Vård- och Fritidsförvaltningen.

Ingen föranmälan. Fri entré.