LunchIn-Helsingborg

LunchIn-Helsingborg

LunchIn är kort beskrivet LinkedIn fast i verkligheten. På LunchIn finns möjligheten att luncha med personer från olika branscher som man inte tidigare träffat.

Kanske är det här man knyter viktiga kontakter eller också går där ifrån med helt nya idéer och tankesätt. Ja LunchIn kan helt enkelt resultera i mycket! Så varför inte byta ut torsdagslunchen med sina vanliga kollegor mot nya trevliga ansikten och erfarenheter? Kostnaden är endast att du betalar för din egen lunch. Det krävs heller ingen föranmälan utan det är bara att dyka upp. Innan lunchen börjar möts vi alla upp utanför restaurangen bredvid LunchIn-skylten. Varmt välkommen!