Musik fyra över fyra – Vindens barn

Musik fyra över fyra – Vindens barn

Musiker: Marie Nanor, Barnkörerna Get Together och Tonjägarna. Skeda-Slaka Flickkör och Vox Angelicaunder ledning av Marie Nanor och Helene Matsoms Ranada

S:ta Maria kyrka

Gratis!