På Tapeten. VR/ AR med Jayway

På Tapeten. VR/ AR med Jayway

Virtuell och förstärkt verklighet har de senaste åren gjort stora framsteg och tekniken är nu så pass mogen att vi kan börja fundera på hur den kan användas inom näringslivet. AR och VR ger oss en helt ny verktygslåda med redskap som kan hjälpa oss att nå ut med upplevelser som är interaktiva, engagerande och som skapar ett bestående intryck på slutanvändarna.

I denna halvdagsworkshop går vi igenom grunderna kring AR/VR, demonstrerar ett urval av de applikationer som finns ute på marknaden, diskuterar specifika case och avslutar med att prova på tekniken. Några exempel på områden där den nya tekniken kommer till nytta är inom: försäljning/e-handel, utbildning, industri, bygg/arkitektur och fastighetsförmedling.Vi börjar kl.13.00 och föreläsning/ workshop pågår till kl.16:30 (anmälan på biljettlänken). Begränsat antal platser.