Språkcafé på Träffpunkt söder

Språkcafé på Träffpunkt söder

Ett språkcafé för den som vill prata och lära sig lätt svenska.

Öppen vuxengrupp.