Spritsmugglingen i Öresund o Östersjön under 1920-talet

En föreläsning med Fredrik Nilsson, Professor vid Lunds universitet och Johan Lundin, professor vid Malmö Högskola