Tro, hopp och hälsa

Tro, hopp och hälsa

Utställningen Tro, hopp och hälsa handlar om synen på hälsa, vad som anses friskt eller sjukt och hur detta har förändrats över tid. Genom nedslag i Helsingborgs egen medicinhistoria vill vi berätta om sambanden mellan hälsa, sjukdom och samhälle.

Helsingborgs Medicinhistoriska museum, Bergaliden 20

Gratis!