Visning: Helsingborg i Konsten

Visning: Helsingborg i Konsten

Visning av utställningen Helsingborg i konsten i Klintmans hörna, med antikvarie Pelle Johansson.

Dunkers kulturhus

Gratis!